Báo giá

BẢNG DỰ TOÁN LẮP HỆ THỐNG ĐIỆN NLMT 

STTCông Suất ĐiệnĐơn Vị TínhDiện Tích Cần Lắp Tấm Pin Giá Thành Dự KiếnBảo Hành
1Hệ thống điện NLMT không có ắc quy tích điện 1kwBộ6m2Liên hệ
5-25 năm
2Hệ thống điện NLMT không có ắc quy tích điện 2kwBộ12m2Liên hệ5-25 năm
3Hệ thống điện NLMT không có ắc quy tích điện 3kwBộ20m2Liên hệ5-25 năm
4Hệ thống điện NLMT không có ắc quy tích điện 5kwBộ32m2Liên hệ5-25 năm
5Hệ thống NLMT không có ắc quy tích điện 10kwBộ56m2Liên hệ5-25 năm
6Hệ thống điện NLMT không có ắc quy tích điện 20kwBộ112m2Liên hệ5-25 năm
7Hệ thống điện NLMT không có ắc quy tích điện 30kwBộ192m2Liên hệ5-25 năm
8Hệ thống điện NLMT có ắc quy tích điện 300wBộ2m2Liên hệ5-25 năm
9Hệ thống điện NLMT có ắc quy tích điện  500wBộ3m2Liên hệ5-25 năm
10Hệ thống điện NLMT có ắc quy tích điện 1kwBộ6m2Liên hệ5-25 năm
11Hệ thống điện NLMT có ắc quy tích điện 2kwBộ12m2Liên hệ5-25 năm
12Hệ thống điện NLMT có ắc quy tích điện 3kwBộ20m2Liên hệ5-25 năm
13Hệ thống điện NLMT có ắc quy tích điện 5kwBộ32m2Liên hệ5-25 năm
14Hệ thống điện NLMT có ắc quy tích điện 6kwBộ40m2Liên hệ5-25 năm
15Hệ thống điện NLMT có ắc quy tích điện 10kwBộ56m2Liên hệ5-25 năm
16Hệ thống điện NLMT có ắc quy tích điện 15kwBộ96m2Liên hệ5-25 năm
17Hệ thống điện NLMT có ắc quy tích điện 20kwBộ112m2Liên hệ5-25 năm
18Hệ thống điện NLMT có ắc quy tích điện 30kwBộ196m2Liên hệ5-25 năm

0906.490.777