Liên hệ

Địa chỉ: 227 – 229 Bùi Thiện Ngộ. P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng

Email: khanhnguyentrungjsc@gmail.com

Số điện thoại: 0913.466.879